zakres pomocy

Leczone schorzenia i problemy

 • epizod depresji i zaburzenia depresyjne nawracające
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe i nerwice
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • zaburzenia adaptacyjne i reakcja na ciężki stres
 • zaburzenia występujące pod postacią dolegliwości somatycznych (np. bóle psychogenne)
 • bezsenność
 • schizofrenia i zaburzenia pokrewne
 • zaburzenia urojeniowe
 • zaburzenia jedzenia (szczególnie bulimia i przejadanie się na podłożu emocjonalnym)
 • zaburzenia emocji i zachowania związane z upośledzeniem umysłowym i całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • zaburzenia emocjonalne i zachowania związane z otępieniem
 • diagnozowanie oraz wspomaganie terapii uzależnień od niektórych substancji psychoaktywnych (alkohol, benzodiazepiny) i uzależnień behawioralnych
 • zaburzenia osobowości – łagodzenie farmakologiczne objawów, zwłaszcza w leczeniu skojarzonym z psychoterapią
 • ADHD dorosłych-diagnostyka, poradnictwo, leczenie farmakologiczne
 • wspomaganie leczenia problemów zw. ze spektrum autyzmu u dorosłych
 • wspomaganie farmakologiczne leczenia otyłości i nadwagi > 27 BMI, zwłaszcza z towarzyszącymi zab. depresyjnymi.

W ramach gabinetu nie zajmuję się:

 • leczeniem dzieci i młodzieży do lat 18-tu
 • leczeniem substytucyjnym uzależnień od narkotyków
 • leczeniem farmakologicznym u osób nie przerywających na czas terapii stosowania alkoholu, narkotyków, dopalaczy.