Leczone schorzenia i problemy

 

 • epizod depresji i zaburzenia depresyjne nawracające
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe i nerwice
 •  zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne ( nerwica natręctw)
 • zaburzenia adaptacyjne i reakcja na ciężki stres
 • zaburzenia występujące pod postacią dolegliwości somatycznych (np.: bóle psychogenne)
 • bezsenność
 • schizofrenia i zaburzenia pokrewne
 • zaburzenia urojeniowe
 • zaburzenia jedzenia (szczególnie bulimia i przejadanie się na podłożu emocjonalnym)
 • zaburzenia emocji i zachowania związane z upośledzeniem umysłowym i całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 • zaburzenia emocjonalne i zachowania związane z otępieniem
 • diagnozowanie oraz wspomaganie terapii uzależnień od niektórych substancji psychoaktywnych (alkohol, benzodiazepiny)  i  uzależnień behawioralnych
 • zaburzenia osobowości - łagodzenie farmakologiczne objawów, zwłaszcza w leczeniu skojarzonym z psychoterapią
 • ADHD dorosłych,
 • wspomaganie farmakologiczne leczenia otyłości i nadwagi > 27 BMI, z towarzyszącymi zab. depresyjnymi.

W ramach gabinetu nie zajmuję się:

 • leczeniem dzieci i młodzieży do lat 18-tu
 • leczeniem substytucyjnym uzależnień od narkotyków
 • leczeniem farmakologicznym parafilii (czyli zaburzeń preferencji seksualnych, wymienionych w klasyfikacji ICD-10)
 • leczeniem farmakologicznym u osób nie przerywających na czas terapii stosowania alkoholu, narkotyków, dopalaczy.