o mnie

lek. med. Agnieszka Michalska-Kuboń – psychiatra z Krakowa

Jestem specjalistą II stopnia w zakresie psychiatrii dorosłych. Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin specjalizacyjny z psychiatrii zdałam z wyróżnieniem. Pracuję w lecznictwie psychiatrycznym 20 lat, doświadczenie zdobywałam w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych, w czasie pracy w szpitalu, kilku poradniach zdrowia psychicznego, w zespole leczenia środowiskowego, ośrodku terapii uzależnień i w czasie samodzielnych dyżurów psychiatrycznych. Systematycznie podnoszę moje kwalifikacje, m.in. biorąc udział w licznych konferencjach i sympozjach psychiatrycznych. Ukończyłam także 5-letnią szkołę psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W codziennej pracy ambulatoryjnej kieruję się empatią i potrzebą znalezienia wraz z Pacjentem najbardziej prawdopodobnej przyczyny dolegliwości. Uwzględniam wpływ innych chorób, stosowanych leków, sytuację życiową Pacjenta i jego cechy osobowości oraz inne istotne czynniki. Jeśli potrzebne jest jest leczenie farmakologiczne, kieruję się aktualnymi standardami postępowania, przy zachowaniu zasady jak najmniejszej uciążliwości leku dla Pacjenta.